Dahlia Homes

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG GIAI ĐOẠN 1

 

1.Tiến độ thanh toán thông thường

 Tiến độ  Tỷ lệ thanh toán theo tiến độ  Thời hạn
 Đặt cọc  200.000.000 đồng  Ngày ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC)
 Thanh toán lần 1  30% GTCH (bao gồm VAT) - Tiền đặt cọc  Ngay sau ký HĐMB, tối đa 07 ngày ký TTĐC
 Thanh toán lần 2  10% GTCH (bao gồm VAT)   30/06/2019
 Thanh toán lần 3  55% GTCH (bao gồm VAT) +100% kinh phí bảo trì  Trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bàn giao nhà
 Thanh toán lần 4  05% GTCH (bao gồm VAT)   Trong vòng 21 ngày kể từ ngày CĐT ra thông báo bàn giao GCN QSDĐ

- Khách hàng không vay ngân hàng: Chiết khấu 09% GTCH không bao gồm VAT & KPBT

- Khách hàng vay ngân hàng: Hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng tối đa không quá 30/06/2021

 

2. Tiến độ thanh toán trả chậm 12 tháng

 

Tiến độ Tỷ lệ thanh toán theo tiến độ Thời hạn
 Đặt cọc  200.000.000 đồng  Ngày ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC)
 Thanh toán lần 1  10% GTCH (bao gồm VAT) – Tiền đặt cọc  Ngay sau khi ký HĐMB, tối đa 07 ngày ký TTĐC
 Thanh toán lần 2  20% GTCH (bao gồm VAT)  Ngày cuối cùng của tháng dương lịch thứ 4 kể từ ngày đến hạn của đợt 1
 Thanh toán lần 3  10% GTCH (bao gồm VAT)  Ngày cuối cùng của tháng dương lịch thứ 3 kể từ ngày đến hạn của đợt 2
 Thanh toán lần 4  10% GTCH (bao gồm VAT)  Ngày cuối cùng của tháng dương lịch thứ 3 kể từ ngày đến hạn của đợt 3
 Thanh toán lần 5  4,25% GTCH (bao gồm VAT) + 100% phí bảo trì  Trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bàn giao nhà
 Thanh toán lần 6-8  4,25% GTCH (bao gồm VAT)  Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo kể từ ngày đến hạn của đợt trước
 Thanh toán lần 9-15  4,0% GTCH (bao gồm VAT)  Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo kể từ ngày đến hạn của đợt trước
 Thanh toán lần 16  05% GTCH (bao gồm VAT)  Trong vòng 21 ngày kể từ ngày CĐT ra thông báo bàn giao GCN QSDĐ
  • Khách hàng không vay ngân hàng: Chiết khấu 07% GTCH không bao gồm VAT & KPBT