Dreamland Bonanza

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN VÀ THI CÔNG DỰ ÁN DREAM LAND BONANZA 

 

   Đặt cọc  50.000.000 VNĐ
   Ký hợp đồng vay vốn và đóng số tiền cho vay  Sau 10 ngày kể từ thời điểm đặt cọc (Số tiền cho vay  gồm 50.000.000 đặt cọc và đã khấu trừ 5% lãi suất/ 6 tháng)
   Ký hợp đồng đặt chỗ và đóng 10% giá trị căn hộ trong HĐMB)  Khi lên cốt +000. Dự kiến 01/01/2018
Đợt 1  Ký HĐMB + thanh toán 10% giá trị HĐMB  Thi công xong hết tầng B2 (Dự kiến 30/05/2018)
Đợt 2  Thanh toán 10% giá trị HĐMB  Xong kết cấu bê tông tầng 6 (Dự kiến 28/08/2018)
Đợt 3  Thanh toán 10% giá trị HĐMB  Xong kết cấu bê tông tầng 15A (Dự kiến 10/12/2018)
Đợt 4  Thanh toán 10% giá trị HĐMB  Xong kết cấu bê tông tầng 22 (Dự kiến 20/03/2019)
Đợt 5  Thanh toán 10% giá trị HĐMB  Xong kết cấu bê tông tầng 30 (Dự kiến 20/06/2019)
Đợt 6  Thanh toán 10% giá trị HĐMB  Xong kết cấu bê tông toàn bộ công trình và xong thô đến tầng 20 (Dự kiến 03/10/2019)
Đợt 7  Thanh toán 15% giá trị HĐMB  Hoàn thiện cơ bản xong công trình, thông báo làm hồ sơ và ngày bàn giao nhà (Dự kiến 16/01/2020)
Đợt 8   Thanh toán 15% giá trị HĐMB và bảo trì 2% trước VAT  Vào  thời điểm bàn giao nhà. Dự kiến 25/04/2020