Flamingo Cát Bà Beach Resort

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

Tài liệu dự án

  • Tiến độ đặt cọc dự án
  • Hình ảnh khai trương dự án