Dự án The Eden Rose

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

Thanh toán Giá trị thanh toán Thời điểm thanh toán
Đặt cọc 200.000.000 VNĐ  
Đợt 1 20% ( đã bao gồm tiền cọc) Ký HĐMB trong vòng 14 ngày kể từ ngày đặt cọc
Đợt 2

25%

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Đợt 3

25%

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Đợt 4

25% + Phí bảo trì

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký HĐMB hoặc Bàn giao căn hộ (Tùy điền kiện nào đến trước)
Đợt 5 5% Trong vòng 7 ngày khi có thông báo bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu