Eco Dream

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA DỰ ÁN ECO DREAM

  

 Đợt  Thời gian  Thanh toán
 1  Ký HĐMB  30% 
 2  Đỏ sàn tầng 15 (T7/2018)  20%
 3  Đổ sàn tầng 27 ( T1/2019)  20%
 4  Nhận bàn giao nhà  25%
 5  Nhận sổ  5%