Eco Dream

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ECO DREAM THÁNG 6/2018

 

Dự án Eco Dream đang chồng cột tầng 14. tiến độ thi công đang được đảm bảo 1 tuần/sàn.