Eco Lake View

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

BẢNG GIÁ VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
 
 
 
Đợt Tiến độ Thanh toán
Đặt cọc    50 triệu đồng
Đợt 1  Ký hợp đồng mua bán  20%
Đợt 2  Đổ bê tông xong cột, dầm, sàn tầng 2  10%
Đợt 3  Đổ bê tông xong cột, dầm, sàn tầng 10  10%
Đợt 4  Đổ bê tông xong cột, dầm, sàn tầng 18  10%
Đợt 5  Đổ bê tông xong cột, dầm, sàn tầng 25  10%
Đợt 6  Cất nóc 10%
Đợt 7  Nhận bàn giao căn hộ 30% (trong đó 25% thanh toán chủ đầu tư và 5%
Đợt 8  Khi nhận GCNQSDĐ  
 
 
 
CHÍNH SÁCH NGÂN HÀNG BIDV - DỰ ÁN ECO LAKE VIEW
 
 
Mức cho vay tối đa lên tới 85% giá trị hợp đồng mua bán căn hộ (lên tới 70% trong trường hợp thế chấp bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay)
 
Lãi suất chương trình Tổ ấm bình an 2016 của BIDV:
 
 
Chương trình Lãi Thời gian
Chương trình 1 7%/năm Trong 06 tháng đầu kể từ thời điểm giải ngân
Chương trình 2 7,5%/năm Trong 12 tháng đầu kể từ thời điểm giải ngân
Chương trình 3 9,2%/năm Trong 24 tháng đầu kể từ thời điểm giải ngân
 
 
 
 
 
Điều kiện áp dụng:
 
Khách hàng thực hiện mua bảo hiểm cho khoản vay tại BIC, trường hợp khách hàng không tham gia bảo hiểm, lãi suất cho vay đối với mỗi chương trình gia tăng thêm
0,1%/năm.
 
Giảm 30% phí bảo hiểm Toàn diện nhà tư nhân BIC HomeCare;
 
- Giảm 20% phí bảo hiểm BIC Bình An trong năm đầu;
 
- Miễn phí sử dụng dịch vụ BSMS 1 tháng; Miễn phí thường niên năm đầu dịch vụ BIDV online và BIDV Smart Banking