FLC Garden City

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

Tiến độ dự án FLC Garden City tháng 10/ 2018

 

Tòa HH1 đã thi công đến tầng 19 và sẽ bàn giao vào quý III/2019
Tòa HH2 đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động
Sảnh tầng 1 tòa HH2 FLC Garden City