FLC Green Apartment

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

Tiến độ dự án FLC Green Apartment tháng 9/2018
Đã hoàn thiện ngoại thất, khẩn trương hoàn thiện nội thất để bàn giao cho khách trước tết kỷ hợi