FLC Star Tower

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN FLC STAR TOWER THÁNG 9/2017
Theo như cam kết từ chủ đầu tư, cuối năm nay (quý IV/2017) dự án bàn giao cho khách hàng. Nhưng theo những gì đang điễn ra thì trong thời gian tới những khách hàng mua căn hộ bàn giao thô có thể nhận và hoàn thiện căn hộ cho gia đình mình. Các căn hộ bàn giao gói nội thất có thể đc bàn giao vào tháng 10/2017.
 Cập nhật tiến độ tháng 9/2017 ( tòa nhà đã bắt đầu sơn ngoài và đang gấp rút hoàn thiện tầng thương mại)