Gardenville Tây Hồ Residence

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

BIỆT THỰ THÔ


Đặt cọc 500 triệu sau đó thanh toán thành 4 đợt:

 

ĐỢT THANH TOÁN TIẾN ĐỘ
ĐỢT 1 30% Trong vòng 07 ngày ký HĐMB
ĐỢT 2 20% 20 ngày sau đợt 1
ĐỢT 3 45% 14 ngày sau thông báo bàn giao
ĐỢT 4 5% Nhận sổ đỏ

 

BIỆT THỰ HOÀN THIỆN


Đặt cọc 500 triệu sau đó thanh toán thành 4 đợt:

 

ĐỢT THANH TOÁN TIẾN ĐỘ
ĐỢT 1 30% Trong vòng 7 ngày ký HĐMB
ĐỢT 2 20% 45 ngày sau đợt 1
ĐỢT 3 45% 14 ngày sau thông báo bàn giao
ĐỢT 4 5% Nhận sổ đỏ