Golden Field Mỹ Đình

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Tiến độ thanh toán linh hoạt nhiều phương thức:

Thanh toán tiến độ thường:

Khi thực hiện khách hàng sẽ nhận được ưu đãi bằng tiền mặt lên tới 150.000.000 vnđ

 • Đặt cọc 50.000.000 vnđ
 • Đợt 1: thanh toán 30% ký HĐMB (bao gồm 50tr tiền cọc)
 • Đợt 2: thanh toán 30% ngày 24/11/2017.
 • Đợt 3: thanh toán 35% ngày 25/12/2017.
 • Đợt 4: thanh toán 5% khi nhận sổ hồng

Thanh toán giãn tiến độ:

 • Đặt cọc 50.000.000 vnđ
 • Đợt 1: thanh toán 30% ký HĐMB (bao gồm 50tr tiền cọc)
 • Đợt 2: thanh toán 15% ngày 24/11/2017
 • Đợt 3: thanh toán 15% ngày 25/12/2017
 • Đợt 4: thanh toán 15% ngày 25/01/2018
 • Đợt 5: thanh toán 10% ngày 25/02/2018
 • Đợt 6: thanh toán 10% ngày 25/03/2018
 • Đợt 7: thanh toán 5% khi nhận sổ hồng

Thanh toán tiến độ hỗ trợ lãi suất (0%):

 • Đặt cọc 50.000.000 vnđ
 • Đợt 1: thanh toán 30% ký HĐMB (bao gồm 50tr tiền cọc)
 • Đợt 2: ngân hàng giải ngân 65%
 • Đợt 3: ngân hàng giải ngân 5% khi nhận sổ hồng.