Golden Park Tower

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

DỰ ÁN GOLDEN PARK TOWER

(Cập nhật ngày 28/11/2018)

 

 

I. Chính sách Ưu đãi, hỗ trợ áp dụng đối với khách hàng

 

1. Ưu đãi

- Chiết khấu 4,5% GTCH (trừ trực tiếp vào giá bán trong HĐMB)

- Đối tượng áp dụng: các khách hàng có tiền nhàn rỗi muốn thánh toán đến 70% GTCH trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký HĐMB (nộp sớm 40% GTCH)

 

2. Hỗ trợ

- Mức hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng: 0%

- Thời gian hỗ trợ lãi suất vay: 18 tháng kể từ ngày ngân hàng giải ngân đầy đủ khoản vay (40% GTCH)

- Đối tượng áp dụng: các khách hàng có nhu cầu vay ngân hàng để thanh toán đến 70% GTCH trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB (hỗ trợ lãi suất cho 40% GTCH)

 

3. Thời gian áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại mục 1 và 2 Khoản I nói trên:

- Từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 31/01/2019

- Tất cả các khách hàng mua nhà tại dự án chỉ được áp dụng 1 trong 2 chính sách nói trên.

 

4. Bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng mua nhà:

- Giải thưởng: 01 oto có giá trị tối đa 1 tỷ đồng

- Điều kiện thực hiện: 50 khách hàng (đã ký HĐMB, đã nộp đủ đợt 1) trong khoảng thời gian từ ngày 14/11/2018 đến 31/01/2019.

- Thời gian tổ chức bốc thăm trúng thưởng: dự kiến trong tháng 2/2019

 

II. Tiến độ thanh toán dự án Golden Park Tower

 

Tiến độ Thời điểm Giá trị
Lần 1 Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày Hợp đồng được ký kết 30%
Lần 2 Ngay sau khi hoàn thành đổ bê tông thô sàn tầng 10 công trình (dự kiến vào ngày 01/03/2019) 10%
Lần 3 Ngay sau khi hoàn thành đổ bê tông thô sàn tầng 20 công trình (dự kiến vào ngày 23/06/2019 10%
Lần 4 Ngay sau khi hoàn thành đổ bê tông thô sàn tầng 30 công trình (dự kiến vào ngày 07/10/2019) 10%
Lần 5 Ngay sau khi hoàn thành việc cất nóc công trình (dự kiến vào ngày 22/06/2020) 10%
Lần 6 Trong vòng 10 ngày (theo dấu bưu điện) kể từ ngày khách nhận được thông báo của CĐT, 2 bên tiến hành đo đạc và xác nhận diện tích thực tế của căn hộ (dự kiến vào ngày 20/12/2020) 25% + 2% KPBT
Lần 7 Khi nhận sổ hồng 5%