Luxury Park View

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

 

1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ

 

ĐỢT 1 Đặt cọc căn hộ: 100 triệu đồng

ĐỢT 2

 

Thanh toán 25% Giá bán căn hộ và thuế GTGT tương ứng (đã bao gồm khoản tiền đặt cọc)
ĐỢT 3 Thanh toán: 10% Giá bán căn hộ và thuế GTGT tương ứng
ĐỢT 4 Thanh toán: 15% Giá bán căn hộ và thuế GTGT tương ứng.
ĐỢT 5 Thanh toán: 10% Giá bán căn hộ và thuế GTGT tương ứng
ĐỢT 6 Thanh toán: 10% Giá bán căn hộ và thuế GTGT tương ứng
ĐỢT 7 Thanh toán: 25% Giá bán căn hộ, thuế GTGT tương ứng và khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung
ĐỢT 8 Thanh toán: 5% Giá bán căn hộ và thuế
GTGT tương ứng

 

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN SỚM

 

Đợt thanh toán Thanh toán sớm 70% Thanh toán sớm 95%
Đặt cọc 100.000.000 100.000.000
Thanh toán đợt 1 70% GTCH (bao gồm cả tiền cọc) 95% GTCH (bao gồm cả tiền cọc)
Thanh toán đợt 2    
Thanh toán đợt 3    
Thanh toán đợt 4    
Thanh toán đợt 5    
Thanh toán đợt 6 25% GTCH + Phí bảo trì Phí bảo trì
Thanh toán đợt 7 5% GTCH 5% GTCH

 

3. Chính sách áp dụng với khách hàng thanh toán sớm (Thanh toán sớm giá trị căn hộ chưa bao gồm kinh phí bảo trì)

 

Tỷ lệ thanh toán sớm Ưu đãi 1 (chiết khấu) Ưu đãi 2 (Miễn lãi)
70% 4.0% 10 tháng
95% 6.0% 12 tháng

 

Điều kiện áp dụng chính sách thanh toán sớm

 

Ưu đãi 1

- Khoản chiết khấu được tính toán trên cơ sở Giá bán căn hộ chưa bao gồm GTGT quy định tại hợp đồng mua bán và chưa bao gốm kinh phí bảo trì.

- Kinh phí bảo trí không thay đổi được tính bằng Giá bán căn hộ chưa bao gồm thuế GTGT quy định tại HĐMB.

 

Ưu đãi 2:

- Khách hàng vay vốn tại ngân hàng VP Bank để thanh toán tiền mua căn hộ.

- Thanh toán sớm 70% giá trị khoản vay được hỗ trợ lãi suất 0% tối đa không quá 45% giá bán căn hộ (đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì)

- Thanh toán sớm 70% giá trị khoản vay được hỗ trợ lãi suất 0% tối đa không quá 70% giá bán căn hộ (đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì)