Luxury Park Views

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

 

Công ty cổ phần Phan Nguyễn được thành lập từ năm 2003. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, công ty hoạt động với nhiều mảng kinh doanh khác nhau.

Trong hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Đặc biệt, Công ty cổ phần Phan Nguyễn cũng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ khi đầu tư và xây dựng dự án bất động sản Luxury Park View