Manhattan Tower

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

 TIẾN ĐỘ THANH TOÁN MANHATTAN TOWER


Khách hàng lựa chọn thực hiện theo một trong hai tiến độ thanh toán như sau:

1. Tiến độ thanh toán chuẩn:

Tiến độ Thanh toán
Đợt 1 Đặt cọc 50 triệu hoàn thành phần hầm
Đợt 2 30%+ VAT (Bao gồm Tiền đặt cọc) 10 ngày sau khi đặt cọc Ký Văn bản chuyển nhượng
Đợt 3  6% + VAT 05/06/2018 Hoàn thành tầng 5
Đợt 4  6% + VAT 05/08/2018 Hoàn thành tầng 10
Đợt 5  6% + VAT 05/10/2018 Hoàn thành tầng 15
Đợt 6  7% + VAT 05/01/2019 Hoàn thành tầng 20
Đợt 7  7% + VAT 05/03/2019 Hoàn thành tầng 25
Đợt 8  8% + VAT 05/05/2019 Cất nóc
Đợt 9  25% + VAT 05/07/2019 Thông báo bàn giao căn hộ
Đợt 10 5% + VAT Ngay khi nhận Thông báo nộp hồ sơ xin cấp giấy nhận giấy chứng nhận QSH căn hộ


2. Tiến độ thanh toán nhanh

Đợt Thanh Toán Phương án 1 Phương án 2
1   Đặt cọc 50 triệu Đặt cọc 50 triệu
2 Ký văn bản chuyển nhượng( 10 ngày sau đặt cọc) 70%+ VAT( bao gồm tiền cọc) 95%+ VAT( bao gồm tiền cọc)
3 05/05/2019( Thông báo bàn giao căn hộ) 25%+2% phí bảo trì+VAT 2% phí bảo trì
4 Khi nhận thông báo nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSH căn hộ 5%+VAT 5%+VAT
5 Ưu đãi chiết khấu 3% 5%