Manhattan Tower

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

 

Giới Thiệu Chung

 

Hình thành từ việc sáp nhập nhiều công ty có quá trình hoạt động trên 10 năm với nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực trong nước và quốc tế với 2 ngành chính: Năng Lượng và Bất Động Sản.

 

Lòng Tin

 

Cam kết luôn luôn GIỮ LỜI HỨA với khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng. HỢP TÁC với các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư và nhân viên trên nguyên tắc cùng có lợi.

 

Tuổi Trẻ

 

Làm nổi bật tiềm năng đào tạo nhân sự như một khoản đầu tư. Đây là sự kết hợp hiệu quả giữa nhân sự cấp cao và những người trẻ tiềm năng để tạo nguồn nhân lực ổn định và chuyên nghiệp sau này.

 

Nhiệt Huyết

 

Luôn tạo môi trường năng động và sáng tạo, cởi mở và thân thiện, đề cao tinh thần hợp tác, hiệu quả; cùng duy trì, gìn giữ, phát triển văn hóa đạo đức kinh doanh và giá trị tốt đẹp của mỗi cá nhân, công ty.

 

Sứ Mệnh

 

LMH luôn nắm bắt cơ hội đầu tư, sáng tạo, ứng dụng và phát triển những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao với phong cách chuyên nghiệp và hiện đại. Qua đó, nâng cao giá trị cuộc sống của khách hàng, mang lợi nhuận đến cổ đông và tạo lợi ích cho cộng đồng.

 

Tầm Nhìn

 

LMH được định hướng phát triển TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐA NGÀNH hàng đầu VIỆT NAM. LMH dựa trên các thế mạnh về kinh nghiệm quản lý từ nguồn nhân lực trẻ, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo kết hợp tiềm lực tài chính và khả năng đột phá dẫn đầu thị trường trong mỗi ngành hàng.

 
Giá Trị Cốt Lõi
 

LMH kinh doanh theo phương châm

 

“Đầu tư hiệu quả. Cam kết ổn định chất lượng sản phẩm và dịch vụ tạo niềm tin vững bền sẽ dẫn đến thành công”.