Pentstudio

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

 

Được thành lập theo quyết định của Bộ xây dựng, từ năm 1982 đến nay, CTX Holdings không ngừng cung cấp những giải pháp phát triển bất động sản toàn diện và sáng tạo trên khắp Việt Nam bằng cách tích hợp chuối phát triển hoàn chỉnh, từ việc xác định cơ hội đầu tư, cung ứng mặt bằng cho tới tư vấn thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành theo yêu cầu của khách hàng.

Gíá trị cốt lõi

- Nhạy bén trong thị trường

- Sáng tạo trong tư duy

- Quyết liệt trong hành động

- Cẩn trọng trong kế hoạch

- Trách nhiệm trong quan hệ

- Chính trực trong phong cách