Sky Park Residence

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

Hiện tại, dự án đã hoàn thiện trên 95%, cam kết bàn giao đúng tiến độ.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế của dự án: