Sunshine Crystal River

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 

 

♦ Tặng 02 năm phí dịch vụ

♦ Ưu đãi chiết khấu 3% giá bán căn hộ không gồm VAT và kinh phí bảo trì cho 50 khách hàng đầu tiên

♦ Tặng 01 chỗ gửi xe miễn phí trong vòng 30 năm

♦ Tặng 3% cho 50 khách hàng đầu tiên đặt cọc mua căn hộ

♦ Khách hàng thanh toán ngay 50% tổng giá trị căn hộ, khi ký HĐBĐ sẽ nhận được chiết khấu 4%/ tổng giá trị căn hộ trước VAT

♦ Khách hàng thanh toán ngay 70% tổng giá trị căn hộ, khi ký HĐBĐ sẽ nhận được chiết khấu 7%/ tổng giá trị căn hộ trước VAT

♦ Khách hàng thanh toán ngay 95% tổng giá trị căn hộ, khi ký HĐBĐ sẽ nhận được chiết khấu 10% tổng giá trị căn hộ trước VAT.

 

1.1Tiến độ thanh toán thông thường theo HĐBĐ như sau: 

 

TIẾN ĐỘ TỶ LỆ THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ NỘI DUNG
Đặt cọc 100.000.000 đồng\căn Ngay khi kí phiếu nhận cọc (tính tại thời điểm KH nộp đủ cọc)
Đợt 1 10% tổng GTCH đã bao gồm số tiền đặt cọc (gồm VAT) Ngay khi kí HĐ đảm bảo tại chủ đầu tư (tối đa 10 ngày ngay sau khi khách nộp đủ tiền cọc tại chủ đầu tư)
Đợt 2 10% tổng GTCH (gồm VAT) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn của đợt 1
Đợt 3 Thanh toán theo tiến độ của HĐMB được ban hành từ chủ đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật (sau khi trừ đi các khoản đã nộp tại HĐMB)

 

 

1.2 Tiến độ thanh toán Shophouse

 

TIẾN ĐỘ TỶ LỆ THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ (giá bán căn shop thương mại) NỘI DUNG
Giữ chỗ 200.000.000 đồng\căn Ngay khi kí phiếu đặt cọc
Đợt 1 10% giá bán căn Shophouse bao gồm VAT đã bao gồm số tiền giữ chỗ (gồm VAT) Ngay khi kí HĐ bảo đảm tại chủ đầu tư (tối đã 10 ngày sau khi khách đặt giữ chỗ tại chủ đầu tư)
Đợt 2 15% giá bán căn shophouse(gồm VAT) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 1
Đợt 3 5% giá bán căn Shophouse (gồm VAT) Ngay khi ký HĐMB tại chủ đầu tư (dự kiến tháng 8/2019
Đợt 4 Thanh toán theo tiến độ của HĐMB được ban hành từ chủ đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật  

 

1.3 Tiến độ thanh toán thấp tầng

      Tiến độ thanh toán vào HĐMB theo tiến độ:

 

Đợt TT Tiến độ thanh toán Thời gian
Đặt cọc 200.000.000 đồng\căn Ngay khi kí phiếu nhận cọc
Đợt 1 10% giá bán căn hộ bao gồm VAT đã bao gồm số tiền giữ chỗ (gồm VAT) Ký HĐBĐ (trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc)
Đợt 2  15% giá trị hợp đồng(đã bao gồm VAT và tiền đặt cọc)  Sau 40 ngày kể từ ngày đến hạn đợt 1

      Tiến độ thanh toán ký HĐMB (dự kiến)

Đợt 1 30% GTHĐ (đã bao gồm VAT và 25% GTHĐ giai đoạn HĐBĐ) Ngay khi ký HĐMB
Đợt 2 20% GTHĐ (đã bao gồm VAT) Khi thi công phần thân
Đợt 3 20% GTHĐ (đã bao gồm VAT) Ngay khi thi công tầng 3
Đợt 4 25% GTHĐ (đã bao gồm VAT)+VAt của 5% GTHĐ Theo thông báo bàn giao của CĐT (dự kiến quý...cho KH mua thô, quý...cho KH mua hoàn thiện)
Đợt 5  5% GTHĐ Khi có thông báo nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà của CĐT

(*) Lưu ý: Trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày nghỉ, ngày lễ/tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, lễ/tết.