The Manor Central Park

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THE MANOR CENTRAL PARK

 

I. CHÍNH SÁCH CHUNG

 

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 8/10/2018 đến khi bán hành Chính sách bán hàng mới.

2. Đối tượng khách hàng: Khách hàng mua nhà tại dự án The Manor Central Park

 

II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG (không có chính sách ưu đãi của CĐT)

 

Tiến độ thanh toán

Tỷ lệ thanh toán

(tính trên giá trị HĐMB đã gồm VAT)

Thời hạn thanh toán
Đặt cọc 10% Ngay khi ký thỏa thuận đặt cọc
Lần 1

30% (đã bao gồm cọc)

Tại thời điểm ký HĐMB (trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc)
Lần 2 30% Trog vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 3 10% Trong vòng 10 ngày kể từ ngày báo bàn giao xây thô hoàn thiện mặt ngoài
Lần 4 25% Trong vòng 10 ngày kể từ ngày báo bàn giao nhà
Lần 5 5% Trong vòng 10 ngày kể từ ngày báo nhận sổ hồng 

 

III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA CĐT

 

1. Chính sách hỗ trợ lãi suất

a/ Chính sách hỗ trợ lãi suất

 

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
Mức dư nợ vay để thanh toán trước hạn Lên tới 70% giá trị HĐMB
Mức dư nợ vay CĐT hỗ trợ lãi suất Không quá 65% giá trị HĐMB
Thời hạn vay vốn Lên tới 20 năm, tính từ thời điểm khách hàng vay vốn
Lãi suất vay vốn

0%/tháng trong suốt thời gian hỗ trợ lãi suất:

- 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên

- hoặc đến thời điểm bàn giao nhà (căn cứ thời điểm nào đến trước)

Sau thời gian hỗ trợ lãi suất, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng cho vay.

Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của NH) Trong thời gian hỗ trợ lãi suất, tối đa không quá 12 tháng
Phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất Theo quy định của Ngân hàng cho vay

 

b/ Tiến độ thanh toán và giải ngân

 

Tiến độ thanh toán Giá trị thanh toán Bằng Vốn tự có Ngân hàng giải ngân Hỗ trợ của CĐT
Đặt cọc 10% giá trị HĐMB 10% giá trị HĐMB    
Lần 1: Ngay khi ký HĐMB (trong vòng 5 ngày kể từ ngày đặt cọc) Tối thiểu 30% giá trị HĐMB (đã bao gồm tiền cọc) Tối thiểu 30% giá trị HĐMB (đã bao gồm tiền cọc)    
Lần 2: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký HĐMB Đến 95% giá trị HĐMB Đến 95% giá trị HĐMB Lên tới 65% giá trị HĐMB Hỗ trợ lãi suất theo quy định tại mục III.1.a/ nêu trên
Khi nhận sổ đỏ 5% giá trị HĐMB 5% giá trị HĐMB 5% giá trị HĐMB  

 

2. Chính sách chiết khấu thanh toán

 

Khách hàng không tham gia Chính sách hỗ trợ lãi suất và có nhu cầu thanh toán sớm bằng Vốn tự có với tiến độ thanh toán thông thường (nêu tại mục II) được hưởng chiết khấu thanh toán nhu sau:

a/ Khách hàng thanh toán bằng vốn tự có toàn bộ 95% giá trị HĐMB ngay khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khâu lên đến 3.5% trên giá trị HĐMB (Chi tiết theo hảng hàng của CĐT)

b/ Khách hàng thanh toán nhanh từng phần sẽ được hưởng chiết khấu 10%/năm trên số tiền thanh toán sớm trên số ngày thanh toán sớm quy định tại HĐMB.

 

IV. Chính sách chiết khấu thương mại dành cho khách hàng mua căn thứ 2 trở đi

 

- Chính sách dành cho Khách hàng mua căn thứ 2, thứ 3: Giảm 1% trên giá niêm yết của căn thứ 2, thứ 3.

- Chính sách dành cho Khách hàng mua căn thứ 4 trở lên: Giảm 2% trên giá niêm yết của căn thứ 4 trở lên.

 

V. Một số quy định khác

 

- Khách hàng đã được áp dụng chính sách bán hàng khác (nếu có) thì sẽ không được áp dụng chính sách này.

- Khách hàng áp dụng đồng thời chính sách quy định tại mục III.2 và mục IV thì giá trị HĐMB để làm căn cứ tính chiết khấu tại mục III.2 là giá trị sau khi trừ chiết khấu thương mại tại mục IV.

- Khách hàng tại mục số III nếu trên lên cùng 01 khách hàng và/hoặc bố mẹ ruột, con ruột của khách hàng kết kết HĐMB căn đầu tiên.