The ZEN Residence

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VÀ GIÁ BÁN

KHU CHUNG CƯ THE ZEN RESIDENCE

 

 

Các căn hộ chung cư The ZEN Residence có giá từ 28 -32 Triệu/m2( Đã bao gồm VAT Và nội thất cao cấp). Thanh toán từng đợt theo tiến độ xây dựng đến khi nhận nhà.

 

1. Tiến độ thanh toán thường:

 

ĐỢT GIÁ TRỊ THỜI ĐIỂM
  100 triệu/căn Đặt cọc
Đợt 1 10% (bao gồm cọc) Vào ngày ký HĐMB
Đợt 2 10% Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo tính từ ngày ký hợp đồng
Đợt 3 10% Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo tính từ ngày đến hạn của đợt thanh toán lần thứ 2
Đợt 4 10% Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo tính từ ngày đến hạn của đợt thanh toán lần thứ 3
Đợt 5 5% Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo tính từ ngày đến hạn của đợt thanh toán lần thứ 4
Đợt 6 5% Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo tính từ ngày đến hạn của đợt thanh toán lần thứ 5 hoặc trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thiện việc lắp đặt căn hộ, tùy thời hạn nào đến sau
Đợt 7 25% + 100% phí BT Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo bàn giao 
Đợt 8 20% Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo tính từ ngày đến hạn của đợt thanh toán lần thứ 7 
Đợt 9 5% Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc cấp GCNQSD 

 

2. Tiến độ thanh toán trả chậm 24 tháng:

 

TIẾN ĐỘ GIÁ TRỊ  THỜI ĐIỂM 
  100 triệu/căn Đặt cọc
Đợt 1 10% (bao gồm cọc) Vào ngày ký HĐMB 
Đợt 2  10%  Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo tính từ ngày ký hợp đồng 
Đợt 3  10%  Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo tính từ ngày đến hạn của đợt thanh toán lần thứ 2 
Đợt 4  10%  Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo tính từ ngày đến hạn của đợt thanh toán lần thứ 3 
Đợt 5  5%  Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo tính từ ngày đến hạn của đợt thanh toán lần thứ 4 
Đợt 6  5% Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo tính từ ngày đến hạn của đợt thanh toán lần thứ 5 hoặc trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thiện việc lắp đặt căn hộ, tùy thời hạn nào đến sau 
Đợt 7  2% + 100% phí BT Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo bàn giao 
Đợt 8-27  2%  Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo tính từ ngày đến hạn của đợt thanh toán trước 
Đợt 28-30  1%  Vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch tiếp theo tính từ ngày đến hạn của đợt thanh toán trước 
Đợt 31 5%  Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Bên Bán gửi thông báo về việc Cấp GCNQSDD