Vinhomes Metropolis

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG TÒA M1 – M2 – M3 / SALES POLICY

DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES METROPOLIS /

FOR APARTMENT OF VINHOMES METROPOLIS

----- Tháng 10/2017 / October 2017 -----

 

I. CHÍNH SÁCH / POLICY

 

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 23/10/2017 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

Applicable time: From 23/10/2017 until the Developer issues the new policy.

-  Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua căn hộ Vinhomes Metropolis.

Applicable object: Clients purchase apartment of Vinhomes Metropolis

 

II. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI/PROMOTION PROGRAM

 

  • Tặng gói nội thất điện máy Vinpro Siêu Sang trị giá 500 triệu dành cho khách hàng đặt mua căn hộ 3-4 phòng ngủ bằng hình thức khấu trừ tương ứng vào giá bán căn hộ trước VAT và KPBT khi ký HĐMB.
  • Tặng thẻ VinID gift card trị giá 100 triệu cho 20 khách hàng đầu tiên đặt mua căn hộ 3-4PN khi ký HĐMB.

 

 III. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN / PAYMENT PROGRESS

 

Tiến độ HĐMB / Progress

Thanh toán / Payment

Lần 1: Đặt cọc – Ký TTĐC

1st installment: Deposit and Sign Deposit Agreement

200.000.000 đồng/căn

200,000,000 VND/ Apartment

Lần 2: Ký HĐMB trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC

2nd installment: Upon signing the Sale contact (Within 10 days after making the deposit)

15% giá bán Căn hộ (gồm VAT) (Đã bao gồm lần 1)

15% Apartment selling price (VAT included) (Deposit included)

Lần 3: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB

3rd installment: Upon signing the Sale contact (Within 15 days after making the deposit)

15% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

15% Apartment selling price (VAT included)

Lần 4: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

4th installment: Upon signing the Sale contact (Within 30 days after making the deposit)

20% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

20% Apartment selling price (VAT included)

Lần 5: Vào ngày 20/12/2017

5th installment: On 20/12/2017

10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

10% Apartment selling price (VAT included)

Lần 6: Vào ngày 26/05/2018

6th installment: On 26/05/2018

10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

10% Apartment selling price (VAT included)

Lần 7: Theo thông báo nhận bàn giao nhà (dự kiến Tháng 12/2018)

7th installment: Pursuant to Apartment handover notice (expected December 2018)

25% giá bán Căn hộ (gồm VAT) + 100% KPBT + VAT của 5% giá bán Căn hộ

25% Apartment selling price (VAT included) + 100% Maintenance fee + VAT of 5% of the Apartment selling price

Lần 8: Khi nhận giấy chứng nhận Quyền sở hữu Căn hộ

8th installment: When receiving the Ownership of Apartment Certificate

05% giá bán CH (chưa gồm VAT)

05% Apartment selling price (VAT excluded)

  

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ CĐT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

CÓ NHU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC HẠN GIÁ BÁN CĂN HỘ

PREFERENTIAL PROGRAM FROM THE DEVELOPER FOR CLIENTS

WANTING TO PAY PREMATURELY OF THE APARTMENT SELLING PRICE

 

I. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua căn hộ theo Chương trình Hỗ trợ lãi suất: được vay vốn lên tới 70% giá bán Căn hộ (gồm VAT), CĐT hỗ trợ lãi suất lên tới 65% giá bán Căn hộ gồm VAT

Preferential program for clients borrowing up to 70% of Apartment selling price (VAT included), Developer supports interest upto 65% of Apartment selling price (VAT included)

 

CHÍNH SÁCH/ POLICY

CHI TIẾT/ DETAILS

Mức dư nợ vay/

Outstanding debt

Lên tới 70% giá bán căn hộ (đã gồm VAT)

Up to 70% of Apartment selling price (VAT included).

Mức dư nợ được CĐT HTLS

Outstanding debt supported by Developer

65% giá bán Căn hộ gồm VAT

65% of Apartment selling price (VAT included).

Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn/

Interest rate and time of loan support

LS 0% trong vòng 18 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không muộn hơn ngày 30/01/2019

Ân hạn nợ gốc

Period of grace for principal

Trong thời gian Hỗ trợ Lãi suất

During the time of loan support

Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS

Fee for premature repayment during the time of interest rate support

0%

  

II. Tiến độ giải ngân cho khách tham gia Chương trình Hỗ trợ lãi suất/ Progress of payment and disbursement

 

 

 

III. KH có nhu cầu thanh toán sớm 95% Giá bán CH (bao gồm VAT) + VAT của 5% giá bán CH còn lại + 100% KPBT bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB được hưởng Lãi suất chiết khấu 9,5%/năm trên Khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán CH (bao gồm VAT và KPBT).

 

Customers who make early payment of 95% of the Selling Price (including VAT) and the VAT of 5% of the remaining Selling Price and 100% maintenance fees by their own fund within 15 days from signing date of the Sales & Purchase Agreement will be entitled to a discount interest rate at 9.5%/year for the amount and the number of days prepaid. This amount will be subtracted from the Selling Price (including VAT and maintenance fees)

 

IV. Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn theo hình thức giảm vào giá sau VAT và KPBT, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được chiết khấu thẳng vào giá bán căn hộ bao gồm VAT và KPBT

 

Clients make premature payment by own capital will receive a discount equal to 8%/year on the amount and the days of premature payment, unless otherwise agreed. (This discount amount is subject to change without prior notice). The discount amount will be deducted into Apartment selling price.