Vinhomes West Point

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN VINHOMES WEST POINT

 

Lần 1: Ngay khi ký HĐMB: Thanh toán 25% giá bán căn hộ (gồm VAT) và 0,5% giá bán căn hộ (chưa gồm VAT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB. CĐT trả lãi 12%/năm cho 5% giá bán Căn Hộ (chưa bao gồm VAT) theo TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.

 

Lần 2: Vào ngày 10/11/2018 thanh toán 10% giá bán Căn hộ (gồm VAT).

 

Lần 3: vào ngày 10/03/2019 thanh toán 10% giá bán Căn hộ (gồm VAT).

 

Lần 4: Vào ngày 10/07/2019 thanh toán 10% giá bán Căn hộ (gồm VAT).

 

Lần 5: Vào ngày 10/12/2019 thanh toán 15% giá bán Căn hộ (gồm VAT).

 

Lần 6: Theo thông báo bàn giao Căn Hộ của Bên Bán : Dự kiến ngày 30/04/2020 thanh toán 25% giá bán Căn hộ (gồm VAT) +100% KPBT + VAT của 5% giá bán căn hộ.

 

Lần 7: Theo thông báo của Bên Bán khi Căn hộ được cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi Bên Mua tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu thanh toán 05% giá bán Căn hộ (không gồm VAT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.